Estonia | Jõgevamaa | Põltsamaa | Põltsamaa
 

Sellel Põltsamaa jõe marsruudil on jõgi vahelduva vooluga ning läbib Kamari paisjärve. Pärast järve läbimist näeb paremkaldal asustusi ja põllumaid, vasakkallas on suuremalt jaolt Alam-Pedja Looduskaitseala.