Estonia | Jõgevamaa | Põltsamaa | Põltsamaa
 

See osa Põltsamaa jõest on rahulik, üksikud kohad on kiirevoolulisemad. Kaldaid äärestab algul mets, heinamaad, siis raba (Endla Looduskaitseala), edasi jälle vaheldub mets kultuurmaa, heinamaade ja põldudega. Jõeäärne asustus peaaegu puudub.