Latvia | Kurzeme | Liepaja, Nīca | Bārta
 

Asudes paatidesse Leedu piiril (A) (paremal kaldal Apše jõesuue, vasakul Sedviņu kalmistu), ei üllata Bārta jõgi suurepärase maastikuga. Lauged kaldad kaetud traditsioonilise taimestikuga: leppade ja toomingatega, mille keskel leidub ka mõni tammepuu. Kohati on jõel mõni saar. 3,6 km järel algab mets, jõekäärud muutuvad ümaramaks, jõevool on ettearvatav, kuid siiski huvitav. Aeg-ajalt ääristavad jõge niidud, kohati näha mõni maja. Mets 7,3 km järel järsku lõppeb, andes koha põldudele ja karjamaadele, omakorda jõe äärde ilmuvad taas leppade ja toomingate tukad.

Esimene kõigile nähtav orientiir on Bārta parema kalda lisajõe Vārtāja suue. Siin võite peatuda korrastatud puhkekohas, minna Kalēti linnust kaema ja otsida kuldtünni, mis olevat siia maetud. Leedu piirist olete jõudnud 12,4 km kaugusele.

 Järgmised 6,7 km kuni Bārta küla sillani (D) on põllumajandusele iseloomuliku maastikuga. Jõgi muutub laiemaks, avarate käärude piiril lõppevad lauged viljaväljad, muhedad loomakarjad, aasad ja põõsastikud. Ilmub ka kämpingu hoonestus – mõni neist maha jäetud, mõni osaliselt asustatud – need on nõukogude ajast säilinud kämpingud, mil Bārta jõekaldale puhkekomplekse lõid suuremad Liepāja ettevõtted. Silla (D) juurest on korrastatud marsruudi vahefiniš/alguspunkt.

 Pärast Bārta küla silda (D) muutub maastik metsikumaks, umbes 2,9 km järel siseneb jõgi ilusasse salumetsa, mida jätkub järgmisele 10 km. Nii nagu kogu Bārta voolu kestel, on ka selle metsa ala täis suuremate ja väiksemate saartega ja suurte käärudega. Kiiremale voolule järgneb aeglasem, kus vaja rohkem aerutööd teha. Üksteise järel 1,1 km intervalliga kaks kohta, kus võib paadist väljuda ja jalgu sirutada: kämping ODS ja Vīles sild – kitsarööpmelise raudteesild üle Bārta jõe (E). Foto tegemine on siin kohustuslik! Leedu piirist olete jõudnud 25,6 km kaugusele.

 Metsa järel voolab Bārta suure saareni, millest tuleks ümber sõita paremalt küljelt. Kallastel algab hoonestus ja põllumajandusliku iseloomuga maastik, mida jätkub järgmisele 7 km kuni Nīca sillani. Matk mööda erineval majanduslikul tasemel ehitatud hoonestusest on küllaltki huvitav, vaatepilt kindlasti pole üksluine. Bārta jõgi säilitab siin pideva voolukiiruse, mis lõppeb vaid kilomeeter enne Nīca silda. Siin algab Bārta süvendatud lõik, kallastel selgelt nähtavad tammed. Matk on soovitav lõpetada 300 m Nīca sillast allpool – siin asub Nīca piirkonna veeturismi keskus Upeskrasti (G).