Latvia | Kurzeme | Liepaja, Nīca | Bārta
14 1 0179 8 Bārta Vīles tilts - Nīca  
 

Šis ir vienas dienas maršuts, lai iepazītu Bārtu. Pie mazbānīša jeb Vīles tilta ir laba apmetnes vieta un ērta iekāpšana upē. Pēc meža Bārtas plūdums atduras lielā salā, kas apbraucama pa labo pusi. Sākas apbūve un lauksaimnieciska rakstura ainava, kas turpinās nākamos 7km līdz Nīcas tiltam. Laivojums gar dažādas rocības apbūvi ir pietiekami interesants, skati nekādā ziņā nav vienmuļi. Bārta te saglabā konstantu straumes ātrumu, kas izbeidzas tikai nepilnu kilometru pirms Nīcas tilta. Te sākas Bārtas bagarētais posms, krastos skaidri saskatāmi dambji. Laivojums beidzas pie Nīcas tilta vai pāris simts metrus uz priekšu  - Upeskrastos.