Estonia | Võrumaa, Põlvamaa | Võru, Räpina, Põlva, Antsla | Võhandu
14 1 0- 0 Võhandu Leevaku - Räpina