Latvia | Zemgale, Sēlija | Dienvidsusēja
 

Upesoga izlaivoja šo maršrutu 2020.gada aprīļa sākumā.Sportiskā režīmā un patiesiem kolekcionāriem domāts maršruts. Upes mazliet garlaicīgi posmi, kuros upe plūst caur pļavām un ganībām, mijās ar ainaviski pievilcīgiem mežu un pamežu posmiem ar lieliem ozoliem, bērziem tās krastos. Dažviet pat svaigi mežu izcirtumi upes krastos. 

Šajā posmā nebija neviens sastrēgums, kura dēļ būtu jākāpj ārā no laivas, vai kā citādi jātiek uz priekšu, tomēr pāris asākos upes līkumos koku "uzkrājums" veidojas, un ar laiku tas var arī "aizvērt" upes tecējumu.

Par straumi. Nevar teikt, ka upe laivu nes, tomēr tā nav arī dīķis. Nelielu straujteču posmi mijas ar mierīgaku laivojumu. Visticamāk mazūdens periodā straujteču posmi nav braucami, jo jau tagad - aprīlī - dažviet laiva skāra upes dibenu un šur tur vajadzēja atsperties ar airi, lai tiktu uz priekšu.