28 0 0- 0 Pededze Mālupe - Jaunanna  
 
Aiz Mālupes Pededzes skrējiens aprimst. Tecējums kļūst meandrēts, upe ir ar vecupēm un attekām bagāta. 5 km pirms Jaunannām sākas skaists mežains posms, pie upes pienāk vecu priežu audzes. Jaunannu aizsprosts apnesams pa kreiso krastu.