Latvia | Kurzeme | Aizpute, Pāvilosta | Tebra
34 0 0- 0 Tebra Apriķi (B) - Saka (F)  
 

Tradicionāls 2 dienu maršruts, ko var pagarināt līdz Pāvilostai, vai pie augsta ūdens līmeņa uzsākt no tilta pie Sīļu mājām augšup Apriķiem.